Sot përderisa shumë njerëz i kthejnë sytë nga të arriturat e tyre, nga prejardhja, nga aftësia ose mburrja për përfundimin e një masteri apo doktorature, do të mësojmë se nga duhet t’i kthejmë sytë…

Facebook Comments