Sot do të flasim për një temë e cila në fakt dallon besimin e krishterë me të tjerat. E vërteta e kësaj teme na jep një siguri të madhe për atë që do të flasim sot. Shpesh ne zihemi ose kemi diskutime për sa i përket besimit dhe shpëtimit. Si shpëtohet njeriu, përmes veprave apo besimit?

Facebook Comments