Në mesin e thënieve të famshme të etërve të kishës asnjë nuk është me e njohur se thënia e Agustinit, “Ti na ke krijuar për vetën Tënde dhe zemra tona nuk do të gjejnë prehje deri sa të pushojnë në Ty”. Me pak fjalë shenjtori shpjegon zanafillën dhe historinë e famshme të racës njerëzore…

Facebook Comments