Po flasim për kërkimin e Zotit. Dashuria, mëshira dhe drejtësia i takojnë Atij. Gjithashtu e Tij është shenjtëria aq e papërshkrueshme të cilën asnjë krahasim apo figurë nuk do të mund ta arrijë që ta shprehë plotesinë e shenjtërisë. Vetëm zjarri mund të japë një konceptim të vogel.

Facebook Comments