Deri më tani kemi folur për paranë, për lakminë ndaj parasë që është gjëja më e keqe dhe kemi thënë që paraja në vete nuk është gjë e keqe, por lakmia. Vrapimi pas parasë është i keq dhe sjellë gjëra të këqija. Tema për sot është ktheje atë që ju takon të tjerëve…

Facebook Comments