Tek seria e mësimeve rreth lirisë, ne sot jemi tek pjesa e tretë. Në fakt do të kthehemi në fillim dhe do të flasim për vullnetin e lirë dhe përcaktimin sipas përvojes tonë njerëzore dhe përspektiven filozofike. Jam i vetëdijshem për rrezikun e përmendur tek kjo hyrje qe ne ta modelojmë Perëndinë sipas shëmbelltyres tonë…

Facebook Comments