Sot do të flasim për pjesën e dytë, te Lumturitë, ndër mësimet e para që Jeuzsi ka mësuar për predikimin në Mal. Në fakt predikimi më i gjate që është tek Mateu 5-7. Do të flasim për lumturinë e tretë, Lum ata që janë zemërbutë sepse ata do të trashëgojnë tokën…

Facebook Comments