Dëshirojmë që të flasim për Mençurinë e Perëndisë. Dëshirojmë të flasim se sa i mençur është Perëndia, duke na sjellë Psalmet dhe librat e urtësise në Bibël, sidomos tek libri i Jobit, ne do të lexojmë…

Facebook Comments