Në programin e kaluar kemi folur për mençurinë e Perëndisë tek psalmet. Dhe kemi folur për këngët dhe mënyren se si tekstet dhe këngët tregojnë historinë e një populli të tërë…

Facebook Comments