Jemi në mësimin e fundit të serisë mbi Kishën e Filipianëve dhe do të përdorim një varg që apostulli Pal e ka përdorur tek Filipianëve kapitulli 4 vargjet 20 deri ne 23…

Facebook Comments