Kur Jezusi tha, “O Atë fali ata sepse nuk dinë c’bëjnë.” Ai ndërmjetësoi për gjithë njerëzimin. Kjo lutje e Tij për falje duhet të na japë sigurinë se mëkatet tona mund të falen. Kjo tregon se Jezusi na ka falur pavarsisht nga mekati ynë. Po ne a jemi të gatshëm të falim personat që na kanë lënduar? Mos harroni, lutuni vazhdimisht për personin që urreni dhe Perëndia do t’ju jap fuqinë për ta falur. Dr. Michael Youssef.

Dëgjoni serinë “Shtatë Hapat”, të Dr. Michael Youssef që janë transmetuar në radion tonë për Pashkë.

Facebook Comments