Tema për sot është “Mos u lutni si hipokritët”. Në fakt duhet të shohim së bashku disa nga gjërat më të rëndësishme që na ka mësuar Jezusi kur duam të komunikojmë me Perëndinë. Ne jemi të krijuar që ti flasim Perëndisë dhe ta dëgjojmë Atë duke na folur ne. Fjala e Perëndisë na thotë se ne jemi krijuar në shëmbëlltyrën e Perëndisë dhe dëshirën e njejtë që e kemi ne si prindër për fëmijët tanë, ka edhe Perëndia madje në masë më të madhe. Perëndia nuk dëshiron që të ketë fëmijë që nuk e dëgjojnë Atë dhe që nuk i flasin kurrë Atij.

Facebook Comments