Ungjilli sipas Markut na prezanton me një mrekulli të Birit të Perëndisë. Kemi mësuar tashmë se Jezusi mund të shëronte çdo lloj sëmundje dhe të dëbonte demonë, por si veproi Ai kur u ballafaqua me sëmundjen më të keqe të asaj kohe, Lebrozen…

Facebook Comments