Do të vazhdojme sot nga libri i Ruthit. Do lexojmë nga kap. 1 vargjet 6-18 dhe tema për sot është “Në udhëkryq”. Kur hapim librin e Ruthit është sikur hapim një libër tjetër…

Facebook Comments