Për shkak se është viti i ri është edhe një fillim i ri të cilin ne e kemi mundësinë për t’i nisur gjërat nga e para, shumë prej nesh. Duke pasur këtë mundësi, mund t’i nisim më mirë dhe më drejtë. Do të flas nga 2 e Korintasve…

Facebook Comments