Jezusi tha: “Gjërat e pamundshme për njerëzit janë të mundshme për Perëndinë”. Zoti i bekon njerëzit e Tij besnikë, andaj besoji Atij dhe prit besnikërisht në Atë.

Facebook Comments