Jemi sot në pjesën e dytë të një tregimi të mahnitshem të një djali të ri pasanik, i cili takoi Jezusin në mes të rrugës së jetës së tij. Ai si i ri kishte gjithçka por në të njejtën kohë asgjë. Ai djalë, kishte ardhur me shpresë, me gëzim, me vrap te Jezusi për të marrë këshilla prej Tij.

Facebook Comments