Tema për sot është “Origjina e së ligës”. Sot duhet të mendojmë pak më shumë për misteret më të mëdha në botë. Njerëzit janë munduar ta kuptojnë gjatë historisë së njerëzitmit, dhe ky mister është misteri i së ligës. Si filloi kjo e ligë?

Facebook Comments