Deshiroj të flas sot për paditurinë, sepse shumë padituri na rrethon dhe shpesh takohemi me paditurinë. Ne duhet të mësojmë se nuk ka gjë prej paditurisë. Ajo sjell vuajtje dhe aspak lumturi. Në 1942 shkrimtari Thomas Gray shkroi…

Facebook Comments