Një temë shumë interesante dhe shumë e rëndësishme për të gjithë ju, sepse është më tepër mësim rreth asaj se çfarë thotë Bibla për Pagëzimin në Frymën e Shenjtë, pra, jo pagëzimin me ujë por një pagëzim tjetër. Pasi kaluan 3 vite e gjysëm me Jezusin, Pjetri e mohoi Zotin 3 herë…

Facebook Comments