Në pjesën e tretë të mësimeve rreth Frymës së Shenjtë ose Pagëzimit me Frymën e Shenjtë, sot do të flasim për fuqinë që na duhet për t’i shërbyer Zotit. Tek Vepra e Apostujve kemi parë nga kapitulli 1 dhe deri 19 e tutje, që pagëzimi me Frymën e Shenjtë na jepet me qëllim që t’i shërbejmë Zotit në përputhje me planin e Tij…

Facebook Comments