Jemi duke biseduar rreth krijimit dhe natyres se mëkatit dhe se çfare pasojash kishte mëkati i parë te njerëzit e parë, Adami dhe Eva. Në momentin që Adami dhe Eva mëkatuan, u larguan nga Perëndia dhe prezenca e Tij…

Facebook Comments