Do të vazhdojmë edhe sot me mësimet bazë të krishtërimit. Kemi folur për si u fut mëkati, çfarë roli kishte djalli etj. Sot do të flasim për pendimin, pendim do të thotë një kthesë mbrapa në jetën tonë. Zoti duhet të shohë që njeriu e zgjedh Atë.

Facebook Comments