Sot do të flasim për mesazhin e Pentakostit dhe rëndësinë e ditës së Pentakostit për kishën e atëhershme dhe kishën sot, në fakt, se cila ishte domethënia në ditën e rreshajave. Deshiroj të lexoj nga Veprat e Apostujve 2:1-47.

Facebook Comments