Jemi duke folur për shumë tema që kanë të bëjnë me fillimin e gjithçkaje. Kemi folur për 10 urdhërimet dhe për urdherimin e parë folëm javën e kaluar. Urdhërimi i dytë është: nuk do të bësh skulpturë ose shëmbëlltyre të asnjë gjeje që ndodhet në qiej dhe në tokë…

Facebook Comments