Sot është programi i tretë që jemi duke folur për Perëndinë që vendos ligje. Jemi duke folur për fillimin e gjithçkaje ku Perëndia për herë të parë vendosi 10 urdhërimet për popullin e Tij, Izraelin…

Facebook Comments