Kemi folur për shumë profeci të Dhiates së Vjetër që na drejtojnë drejt një Mbreti Davidik, drejt një bariu që vjen si pasojë e një nevoje të madhe që populli i Zotit ka nevojë që një bari të kujdeset për të…

Facebook Comments