Do të vazhdojmë edhe sot me Ruthin sepse flet për karakterin e Perëndise dhe për cilësitë tona si njerëz. Sot do të lexojmë tek Ruthi kapitulli 1 vargjet 19-22 dhe tema është “Problemi i hidhërimit”.

Facebook Comments