Tema për sot është “Prova e Abrahamit”. Eshtë e bazuar te zanafilla kapitulli 21 dhe 22. Më në fund por tamam në kohe, pa u vonuar fare premtimi i Zotit që ja dha Abrahamit dhe Sares për lindjen e djalit, u plotësua. Zoti përmbushi Fjalën e dhënë. Në kap. 12 të Zanafilles, Zoti i kishte thënë Abrahamit, Unë do të bekoj…

Facebook Comments