Lutem që ky mesazh që flet për prezencën e Zotit në jetën tonë me të vërtetë do të bëjëe që ne të afrohemi më afër Zotit dhe të kuptojmë një gjë të vërtetë, po aq e vërtetë sa është fakti se ne…

Facebook Comments