Në programin e kaluar kemi folur për vajzen shërbëtore dhe Namanin dhe mesazhin e fuqishëm që vajza shërbëtore i kishte dhënë Namanit. Ai kishte një sëmundje të lëkures e cila mund të ishte ngjitëse por mund të ishte dhe fatale për Namanin…

Facebook Comments