Javen e kaluar kemi folur për shëmbëlltyrat ose mësimet e shumta të Jezusit me nxenësit e Tij, me popullin ku Ai po shërbente. Sot do të flasim për disa shëmbëlltyra të tjera të cilat na tregojnë për diçka që humb.

Facebook Comments