Do të flasim sot për një temë të mrekullueshme nga libri i Ruthit, që është “Shpresa”. Do të lexojmë nga Ruthi kap. 3, vargjet 1 deri ne 18…

Facebook Comments