Shpresoj që jeni duke kaluar mirë në valët e Radio 7 Kosoves pasiqe mesazhe të shumta dhe deshmitë e ndryshme janë për të inkurajuar dhe sfiduar që përmes këtyre mesazheve dhe jeta e juaj të ndryshojë. Po përpiqemi të marrim disa vargje nga Bibla dhe t’i trajtojmë ato në varësi të situatave…

Facebook Comments