Në programin e fundit kemi folur për sunduesin e kësaj bote. Kemi folur se çfarë thotë Bibla se kush është armiku ynë. Në fakt armiku ynë nuk është njeriu, por janë principatat, grupet të ndryshme engjejsh të errësirës të cilët janë të mbrapshtë dhe ekzistojnë e punojnë çdo ditë për shkatërrimin e qenies njerëzore…

Facebook Comments