Si mësim për sot do të kemi pjesën e tretë “Sunduesi i kësaj bote” do të flasim për satanain. Tek 1 e pjetrit kapitulli 5 vargjet 8 dhe 10 na thote, Jini të përmbajtur, rrini zgjuar; sepse kundërshtari juaj, djalli, sillet rreth e qark si një luan vrumbullues, duke kërkuar cilin mund të përpijë. Dhe Perëndia i çdo hiri, që ju thirri në lavdinë e tij të përjetshme në Krishtin Jezus, mbasi të keni vuajtur për pak kohë, do t`ju bëjë të përsosur ai vetë, do t`ju bëjë të patundur, do t`ju forcojë dhe do t`ju vërë themel.

Facebook Comments