Ne e dimë se shpëtimi, në të gjithë shkrimi thuhet se është falas dhe vjen nga Zoti. Është i lirë dhe falas sepse po të hetoshë njeriun nuk mund të gjesh asgjë në të që mund ta meritojë këtë dhuratë. Veprat e mira që i bëjmë nuk mund të ta sigurojnë jetën e përjetshme. Bibla thotë se shpëtimi është falas, është dhuratë dhe thotë sepse Perëndia aq shumë e deshi botën, sa që dha birin e tij të vetëm, Jezus Krishtin, që kushdo që beson në të, të mos humbas por të ketë jetë të përjetshme.

Facebook Comments