Unë e di qe të gjithë ne kemi nevoja të ndryshme, por Bibla thotë që Zoti na plotëson të gjitha nevojat. Prandaj tema për sot është “Të gjitha nevojat”. Të lexojmë nga letra e Filipianëve, kapitulli 4 vargjet 10-20…

Facebook Comments