Sot do të flasim për nevojat tona dhe kush mund t’i plotësojë ato. Te Filipianëve 4, vargu 19, Dhe Perëndia im do të plotësojë të gjitha nevojat tuaja sipas pasurisë së tij në lavdi, në Jezu Krisht.

Facebook Comments