Kësaj rradhe do të flasim rreth shumë mësimeve të ndryshme që Jezusi vetë i ka mësuar. Këto mësime në ditët e sotme do të duhej të ishin bazament kryesor i ndërtimit të jetës sonë dhe ndërtimit të shërbesës sonë. Sot do të flasim për mësimin e Jezusit për fëmijët dhe natyrën tonë të qenurit si fëmijë.

Facebook Comments