Sot do të vazhdojmë tek Letra e Titit, jemi te kapitulli i dytë tashmë, vargjet 4 deri ne 8. Titulli është për të rinjtë…

Facebook Comments