Ne shpesh nuk mund t’i matim dot njerëzit nga fjalët që nxjerrin nga goja sepse ka njerëz që ndryshe flasin dhe ndryshe mendojnë. Në vendin tonë ka zakonisht njerëz të tillë që ndryshe flasin e ndryshe mendojnë…

Facebook Comments