Të pakten 3 herë në Dhiatën e Re, na bëhet një pyetje e rëndësishme në lidhje me shpëtimin dhe jetën e përjetshme. Cdo herë përgjigjia është pothuajse e njëjtë, duke na treguar mënyren e vërtetë të marrjës së shpëtimit. Por kësaj pyetje i jepët një përgjigje tjetër, ndyshe nga ajo e Dhiatës së Re, atëherë shpëtimi nuk merret dot…

Programi Sipas Fjalës – Pastor Jetoni
Ora 13:30

Facebook Comments