Sot dëshiroj të flas për udhëtimin tonë në jetën tone si të krishterë. Dëshiroj të lexoj disa vargje nga 1 mbretërve 19, është një histori e famshme e dhiates se vjeter mes Jezebelit dhe Elias…

Facebook Comments