Jemi duke ndjekur mësimet e Jezusit dhe sot do te flasim për urdhërimet e Tij. Për herë të tretë një drejtuesi fetar vjen tek Zoti Jezus Krishti, me një pyetje që sipas tij është e vështirë për t’i dhënë përgjigje. Më parë Jezusi ua kishte mbyllur gojën marrëzise së farisenjve dhe saducenjve…

Facebook Comments