Broshura “Vendimi Yt më i Rëndësishëm”, ju mund të përjetoni momentin vendimtar më të rëndësishëm në jetën tuaj duke kuptuar dashurinë e Perëndisë për ju, duke e pranuar Jezusin dhe demonstrimin e Tij të dashurisë dhe duke e njohur Atë.

Unë e di që Perëndia është i vërtetë dhe e di që Ai më do. Di gjithashtu që Ai ju do edhe juve, kushdo qofshi, cilatdo qofshin rrethanat tuaja. Unë kam kaluar kohë të mira dhe kohë të këqija në jetë, dhe Perëndia ka qenë gjithnjë atje për mua. Ai nuk më ka braktisur kurrë. Por as nuk më ka lënë të lirë nga problemet apo lëndimet. Në këtë botë duhet të luftojmë me to. Por Ai ka qenë gjithnjë me mua. Nuk mund ta imagjinoj dot se si do të ishte jeta pa Të.

Edhe ju mund ta njihni Atë. Ju mund të përjetoni momentin vendimtar më të rëndësishëm në jetën tuaj duke kuptuar dashurinë e Perëndisë për ju, duke e pranuar Jezusin dhe demonstrimin e Tij të dashurisë dhe duke e njohur Atë.

Facebook Comments