Tema për sot është, Vënia e Perëndisë në vendin e parë gjatë lutjes. Nuk kishte asnjë në këtë botë që është lutur dhe që ka komunikuar me Perëndinë dhe të cilin Perëndia e ka dëgjuar gjithmonë, si Jezus Krishtin Zotin tonë, gjersa ishte në tokë si njeri. Prandaj nëse ka ndonjë njeri që mund të na mësoj se si të lutemi, si të bisedojmë me Perëndinë, ai është Zoti Jezus Krisht.

Facebook Comments