Tema për sot është zëvendësimi. Në kohën e Pashkës si në çdo kohë tjetër, flitet shumë për zevëndësimin dhe për atë se çfarë ka ndodhur në rastet kur njerëzit duhet të shkonin te Perëndia për të paguar për mëkatet e tyre…

Facebook Comments