Personi për të cilin dua të flas më shumë sot është mbreti Herod. Nuk është ky Herodi i cili i vrau të gjithë foshnjet e Betlehemit në kohën e lindjes së Jezusit. Ky për të cilin do të flasim sot është biri i tij, Herodi Antipas që ishte sundimtar i Galilesë. Zgjedhjet e Herodit ishin ato që ndikuan në jetën e tij, ku natyrisht edhe zgjedhjet tona që bëjmë ne në jetën tonë ndikojnë në të ardhmen tonë. Si ndikohemi ne nga bota për atë se qka ne zgjedhim ? Po t’i, a do zgjedhësh të bësh vullnetin e Perëndisë përpara botës apo do ta lësh botën të ndikojë në ty dhe të heshtësh.

Facebook Comments