Do flas sot për temën “Zoti mund të të japë urtësi”. Herën e kaluar folëm për Siguri që mund të na japë Perëndia si Atë. Eshtë mirë të mendojmë më shumë për këtë sepse kur ta gjejmë zgjidhjen e sigurisë në Perëndinë, shumë probleme në jetën tonë mund të largohen. Ai ka siguruar për çdo nevojë tonën…

Facebook Comments